Background Image

Akçakoca Tarihi

akçakoca Akçakoca, Düzce Province, Turkey

Akçakoca’nın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hakkındaki ilk yazılı vesikaların 1112’li yıllara ait olduğu açıklanmaktadır. Bolu ili Akçakoca toprakları, Kocaeli yarım adasından Düzce’ye kadar uzanan Bitinya-Bitonya denilen mıntıkada imiş.. Genellikle Bitinya’nın deniz kıyılarında, yerleşmeyi tercih eden Bebris’ lilerin Karadeniz’de Akçakoca ve Karadeniz Ereğli’si çevresinde yerleşmişler. M.Ö. 1200 tarihlerinde, bölgeye ilk önce gelenler TRACK ve FRİKLER’ imiş. M.Ö. 650 tarihinde Yunanistan’ın Beotya KOKONAS kabilesinin şimdiki Akçakoca merkezine yerleşerek Dia şehirlerini kurduklarını Yunan ve Greck tarihçeleri yazmakta olduğu belirtilmektedir.
Coulonlar kıyıların beyaz kayalarla kaplı oluşu sebebiyle kurdukları şehrin adını, parlak anlamına gelen ‘’DİA’’ diye koymuşlar. Bizans himayesinde POLY (Şehir) eklenerek Diapolis olmuştur.
Osmanlı hakimiyetine geçince, ‘’AKÇAŞAR’’ ismini almıştır. Şar (Şehir) kelimesiyle değiştirilerek ‘’AKÇAŞEHİR’’ denilmiştir. Akçaşehir halkının bir kısmı kara ve deniz ticaretiyle uğraşmakta, geri kalan kısmı ise tarım ile ilgilenerek geçimlerini sağlamaktaymışlar.
Nahiyede 24 camii şerif ile çuhallı çarşısında ve birde Hemşin köyünde iki medrese varmış. Tarihi eser olarak üç hamam ile Ceneviz’lilerden kaldığı tahmin edilen sahilde bayır üzerinde bir hisar bulunmaktaymış. Akçaşehir’de, geniş bir mera bulunmaması sebebi ile hayvancılık yapılması düşünülmemiş, sadece ihtiyaçları karşılayacak kadar sığır, koyun ve keçi bakılmış.

Akçaşehir Göynüğe bağlı bir nahiye merkezi imiş. 1934 döneminden sonra Akçaşehir ismi değiştirilerek ‘’AKÇAKOCA’’ olmuş ve ilçe haline getirilmiş.
Bölge sırayla M.Ö. 1900-1400’ de Hitit, M.Ö. 1200-650 Frikya, M.Ö.280’ de Pontos Krallığı, 395-1453 Byzanse Krallığı 1204’ de Latin imparatorluğu tekrar Byzanse sonra 1071-1308 Selçuklu Devleti sınırları içinde kalmıştır. Daha sonra ilçemize sırasıyla 1788 Tatarlar, 1864 Çerkezler, 1877 Abaza, Laz, Gürcü, 1916 yılında sürmene muhacirleri, daha sonraları ise Doğu Karadeniz’den normal göçler olmuştur.

1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sırasında Karadeniz ve Kafkas’ lardan göçler olmuş. Akçakoca’daki köy ve nüfus artmış; Ayazlı, Döngelli, Şipir, Fakıllı, Tepeköy, Edilli, Melenağzı, Aktaş, Hasançavuş, Nazımbey, Uğurlu, Yenice, Hemşin, Karatavuk, Esmahanım , Dilaver, Kurukavak, Kurugöl, Deredibi köyleri bu zamanlarda kurulmuş.
Münferit olarak su başlarına konan göçmenlerin zamanla artışıyla Yeniköy ve Kirazlı köyleri doğmuştur.
Resmi gazetede yayınlanan 3/12/1999 tarih 4452 sayı numaralı Bakanlar Kurulu kararıyla Düzce’nin il olmasıyla Düzce’ bağlanmış Düzce ilinin en büyük ilçesi olup sahildeki denize açılan kapısı durumunda turistlik bir ilçesidir.

Akçakoca, Düzce Province, Turkey

Haritada Görüntüle
Bu yer hakkinda fikirlerini bildir.